Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#6365 "Bây giờ em mới biết một cách tẩy trắng char kiểu mới các mẹ
Hình mô tả cho bài confession
#6365 "Bây giờ em <a href="https://confession.vn/14505-gian-nhau-vi-tay-ra-mo-hoi-chao-mng-minh-la-sv-neu-k57-co-yeu-mo/" title="mới biết" alt="mới biết">mới biết</a> một cách tẩy trắng char kiểu mới các mẹ ạ Char <a href="https://confession.vn/10874-27-thang-5-nay-anh-cuoi-em-nho-en-du-nha-quen-anh-i-em-la-co-gai-tot-em-nhat-inh-se-tim-uoc-ng/" title="nào mà" alt="nào mà">nào mà</a> hay chửi tục, cục súc đúng <a href="https://confession.vn/14502-xin-loi-em-chi-la-thang-cai-win-dao-em-roi-vao-tinh-canh-oai-oam/" title="nghĩa thì" alt="nghĩa thì">nghĩa thì</a> bảo nó là tsun luôn, ai mà vào chửi char đó thì kiểu:"" Em/Con tao vậy thôi chứ nó quan tâm người khác lắm ấy, nó là tsun nhé."" Quan tâm cái l :)"