Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#6343 "Tình trạng các tác giả shonen manga hiện nay : Tác giả A: Mình
Hình mô tả cho bài confession
#6343 "Tình trạng các tác giả shonen manga hiện nay : Tác giả A: Mình hãy tung thật <a href="https://confession.vn/ung-bao-gio-noi-voi-em-rang-hien-tai-anh-khong-co-gi-anh-khong-lo-uoc/" title="nhiều" alt="nhiều">nhiều</a> hint và set tất cả friendzone khi ending. :3 Tác giả B: Mình hãy tung thật nhiều hint và cho những người không liên quan tới <a href="https://confession.vn/9756-cong-em-bat-tep-nuoi-co-co-an-co-lon-co-gio-bay-i-em-chi-muon-may-chi-may-em-oc-uoc-nhung-dong/" title="với nhau" alt="với nhau">với nhau</a> khi ending :D Tác giả C : Aww, mình hãy tung thật nhiều hint rồi cho chết hết. :) :) "