Bình luận

Có mấy người đến truyện còn chưa cầm được, mới nghe qua cách dịch tên năng lực mà phán dịch thuật của cả vol tệ như đúng rồi lol.
Cá nhân mình thấy bản dịch của IPM đọc hay hơn hẳn bản dịch onl ấy. Đọc bản dịch trên mạng cứ thấy sượng quá nên drop luôn từ chap 5, trong khi mua bản IPM làm về đọc thấy cuốn hút hơn hẳn