Bình luận

Cho những chế nào cần thì artist là Daily Crumbs nhé. Có cả nick twitter èn tumblr. Ai cần link mềnh chỉ để đây thôi :D Tum: https://dailykrumbs.tumblr.com/