Bình luận

Mình không bàn về ý chính của bạn, vì căn bản mình cũng không quá áp các văn hào thật vào nv trong BSD. Cơ mà nhìn nv yêu thích bị gọi theo kiểu "con mẹ này" thì cũng chả vui đâu. Tóm lại là lần sau bạn chú ý cách ăn nói một chút, nếu không có ác ý viết cfs bash ai thì làm ơn lịch sự, ít nhất cũng nên tôn trọng nv của người ta. Dùng từ bừa bãi nơi công cộng, đến lúc bị gạch đá lại cũng không oan đâu. "Chị/cô/bà tóc cam" nghe không ổn hơn à? ?
nếu không bỏ ra vài phút gg tìm tên char được thì có thể gọi là chị/cô tóc cam hay gọi là Đại tỉ không được à :>? tưởng tượng nhưng dựa trên nguyên mẫu có thật thì được quyền xúc phạm đó phỏng?