Bình luận

Mấy arc nghiêm túc khá hay. Còn comedy thì mình thấy có phần được nhưng có phần khá là thiếu muối. Nói chung là cũng đáng bác ạ.