Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/rumorconfessionaboutkbiz
admin
5 năm trước
6 chàng trai ASTRO trở lại với Special Mini Album " Rise Up " cùng
Hình mô tả cho bài confession
6 chàng trai ASTRO trở <a href="https://confession.vn/12188-cam-giac-toi-te-nhat-co-le-la-on-phuong-nguoi-tung-on-phuong-minh-toi-va-cau-cung-hoc-chung-nh/" title="lại" alt="lại">lại</a> với Special Mini Album " Rise Up " cùng ca khúc chủ đề " Always you " Link : https://youtu.be/T1ozr79pcjo Bài hát hay, MV cũng đẹp <a href="https://confession.vn/1-cau-chuyen-bun/" title="nữa" alt="nữa">nữa</a>, vào xem ủng hộ 6 chàng <a href="https://confession.vn/14399-bgai-ve-nha-ban-trai-choi-bi-dinh-phot-chao-cac-bac-e-nam-co-co/" title="trai " alt="trai ">trai </a> nào ----------- Gấu