Bình luận

Thích mấy cái mục này trên cfs qtqd. Ko ném đá, đánh, đấm, chửi bới. Hiền hòa như vậy có phải tốt hơn ko. ???