Bình luận

:)) mình khá ấn tượng vối seiyuu này, chất giọng nhẹ nhưng k mượt mà nghe nó khô?! thế nào ấy :)) méo biết tả sao. tiếc là ít lồng main thì phải, xem đc cái Uraboku ổng lồng phản diện cũng hợp phết