Bình luận

Cứ cố gắng hết sức có thể để khỏi ph nuối tiếc. Chơi chơi điểm cao k nói, điểm thấp rr lại hối hận vì ngày xưa đã chơi. :)) klq tôi cũng đã từng khối B :)