Bình luận

Nếu không bàn đến vụ lùm xùm "đồng quy vu tận" với "tự tử đôi" này thì tôi thấy bộ nào Ruyuha dịch cũng ổn cả, tất nhiên là không thể tránh các lỗi sai hay sơ sót. Nói thật nếu thấy tên dịch giả là bả tôi cũng bớt lo về bản dịch. Xin chú thích luôn tôi méo phải fan gì gì đâu nha không lại bảo vào bênh idol này nọ =)))
Ổn lắm cậu, nhất là khoản thuật ngữ giữ nguyên tiếng Pháp nhưng có chú thích ý nghĩa tử tế, đảm bảo hay cậu ạ (")>