Bình luận

Thật sự NK là nơi mà sự kì thị giới tính thể hiện rõ nhất ở nội trú, như thể mọi người dồn mình vào bước đường cùng vậy, không phải là tất cả nhưng đa số. Và đa số giáo viên vẫn cho rằng là bệnh hoạn và rình rập khắp mọi nơi để túm gọn. Nhưng cố lên, đừng nản lòng. Tôi từng như thế,từng mạnh dạn để mọi người biết và vì áp lực cả 2 xa nhau nhưng đó là mối tình đẹp. Không gì là không thể, bạn có thể thân thiết, chăm sóc, và kiên trì vì biêt đâu ra khỏi trường lại là 1 đôi. Cố lên!