Bình luận

Đúng là ngày trước có bán ở mấy quầy ở bờ hồ Hàm Nghi, tớ nghe nói chỉ có ở đó mới bán SouL thôi, kể từ ngày thi công APEC là nghỉ hẳn, giờ cũng không còn ở đâu hết :(