Bình luận

Khoan, nam chính ko biết "nữ chính" là nữ, nghĩ nữ chính là nam còn thích nữ chính (lúc là nam), vậy nam chính chuẩn gay còn gì ?