Bình luận

ko hẳn try hard quá mà ổng bận chuyện real life, dịch thì với ổng ko vấn đề, nhưng cái ep 5 ngồi edit tốn công bm tại nét raw mảnh quá, phải redraw nhiều chỗ khá mất thời gian nữa.