Bình luận

Bạn nên đi đọc fanfic, tìm tag Villain!Au ấy, mình thấy cái Au này cũng nổi tiếng lắm :)) Chứ còn trong chính truyện thì không có khả năng đâu :)))
Villain!Au thì đầy ra nhé, nhiều lắm luôn, thím có thể tìm đọc nhé. Còn truyện chính thì lạy người hãy để đứa nhỏ trong sáng của tôi yên.