Bình luận

Villain!Au thì đầy ra nhé, nhiều lắm luôn, thím có thể tìm đọc nhé. Còn truyện chính thì lạy người hãy để đứa nhỏ trong sáng của tôi yên.
Bạn nên đi đọc fanfic, tìm tag Villain!Au ấy, mình thấy cái Au này cũng nổi tiếng lắm :)) Chứ còn trong chính truyện thì không có khả năng đâu :)))