Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/maconfession2
admin
4 năm trước
#561 Aizawa-sensei mỗi lần xài quirk thì tóc đều dựng lên, tụi villain cũng biết
Hình mô tả cho bài confession
#561 Aizawa-sensei mỗi <a href="https://confession.vn/14611-i-cho-ho-nen-c-lai-may-bay-mac-du-ko-lien-quan-nhung-toi-se-giai/" title="lần xài" alt="lần xài">lần xài</a> quirk thì tóc đều dựng lên, tụi villain cũng biết điểm này nên mới nắm thóp ổng. thiết <a href="https://confession.vn/13295-boc-phot-thang-cung-phong-nguoi-khong-vi-minh-troi-chu-at-diet-u/" title="nghĩ ổng" alt="nghĩ ổng">nghĩ ổng</a> mà cạo đầu thì đố cha thằng villain <a href="https://confession.vn/10362-i-choi-ien-tu-bi-ban-gai-bat-uoc-an-on-no-ma-khong-dam-vung-len-chien-au-oi-lai-cong-bang-tu-b/" title="nào đánh" alt="nào đánh">nào đánh</a> lại ổng.