Bình luận

ngày xưa phải bỏ tiền ra mua nguyên bộ bài Sakura, ngày nay chỉ cần lấy bìa trong cắt là vẫn có được cho riêng mình nguyên bộ bài hiếm :)) hình thức có thể khác nhau nhưng bản chất không hề thay đổi :)) vẫn sưu tầm đồ như ai :))