Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
5 năm trước
#54812 Mình cần tìm truyện nào thật ngược và kết SE. Bộ nào đọc mà
Hình mô tả cho bài confession
#54812 Mình <a href="https://confession.vn/13425-lieu-tao-co-xung-ang-uoc-nhan-tinh-yeu-chan-thanh-hay-khong-ta-n/" title="" alt=""></a> cần tìm truyện nào thật ngược và kết SE. Bộ nào đọc mà không thể không khóc ấy ạ. Mình là dân cày SE, đọc riết bị chai <a href="https://confession.vn/12235-moi-moi-tinh-on-phuong-eu-co-the-ket-thuc-ngay-khi-mot-trong-hai-len-tieng-ngo-loi-cho-oi-phuo/" title="lỳ cảm" alt="lỳ cảm">lỳ cảm</a> xúc hay gì rồi :)) #54813 #Nữ_tôn #Nam_cường. Tìm bạn có chung sở thích gợi ý cho mình mấy bộ nữ tôn nam cường, nữ chính là người hiện đại (nhưng nữ chính phải có não nhé?). Mình từng đọc vài bộ nữ tôn và kết nhất "Ảnh vệ xuyên đến thật dễ nuôi", "Băng nữ sủng phu". Còn mấy bộ "Hắn đến từ nữ tôn" hay "Chuyên sủng" của Mộng Cầm U cũng rất được, nam chính rất dễ thương nhưng nữ chính hơi não đoạn đầu. Bạn nào <a href="https://confession.vn/11855-co-ai-song-noi-chi-can-an-com-voi-nhung-thu-nay-thuc-on-thu-2-xi-dau-lac-ruoc-dua-chuot-thuc-o/" title="biết" alt="biết">biết</a> mấy bộ tương từ có edit giới thiệu cho mình nhé.