Bình luận

Danh xưng ta chính là Đông Phương Giáo Chủ của Tây Vực, quý danh Triệu Lãnh. 3 đời đi chu du khắp cõi thiên hạ, không đâu không tới; nay ghé ngang Độc Cốc này lại thấy vị bằng hữu đây, mày tựa kiếm sắt, mắt tựa diều hâu, quả là bậc khí chất anh hào. Thỉnh sư huynh đây chén rượu, chi bằng ta kết giao huynh đệ, cắt máu ăn thề :)))))
May vleu là mình chỉ bị như vậy vào tầm cấp I (và bị ngầm trong suy nghĩ đến hết lớp 7) Đậu má nghĩ lại cảnh cả hội bạn gái cãi nhau vì role Rozen Maiden vs Sailor Moon là lại 1 bầu trời nhục nhãaaaaaa
Hồi đó dốt tiếng Anh nên cứ học thuộc cách đọc tên mấy lá bài của Sakura rồi... má :) Còn nghĩ người phàm trần như các ngươi cứ cười đi rồi sau này sẽ hối hận, nào ngờ đâu người ôm hận bây giờ lại là mình chứ =))))