Bình luận

trong manga là đỡ đó, lên anime nó mới thành cái của nợ này ? má có cái quả mũi này mà đi hun nhau là chết chùm luôn chứ giỡn đâu ?