Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
4 năm trước
#53353 "#Cầu truyện # ngược Nữ9 đồng cam cộng khổ với nam9 từ nhỏ đến
Hình mô tả cho bài confession
#53353 "#Cầu truyện # ngược Nữ9 đồng cam cộng khổ với nam9 từ nhỏ đến khi nam9 có quyền lực trong tay.Nhưng do hiểu lầm nên nam9 yêu nữ phụ rồi hai anh chị ngược nhau. Kết HE và có ngược nam lúc sau càng tốt." #53354 "#HPHN Tìm truyện nữ chính phải lấy nam chính mang tính sát thê, anh là vương gia được vua coi trọng, nhưng mỗi lần định cưới ai là người đó chết, anh có tính sạch sẽ cực kỳ, nhiều <a href="https://confession.vn/11766-hom-nay-anh-trai-to-cuoi-ma-to-khong-the-tham-du-to-bi-benh-ang-nam-vien-ieu-tri-anh-to-nhat-i/" title="lần" alt="lần">lần</a> Hoàng Thái Hậu nhét người vào là y như rằng anh quẳng ra xó <a href="https://confession.vn/con-ko/" title="luôn :" alt="luôn :">luôn :</a>) chỉ sủng <a href="https://confession.vn/138-oi-troi-at-thanh-than-oi-tao-nuoi-mot-em-cho-husky-long-trang-xam/" title="một mình" alt="một mình">một mình</a> nữ chính. Nữ chính là dạng người béo tròn trắng trẻo ạ."