Bình luận

Tình cảm chỉ có thể nuôi dưỡng k thể ngăn cấm. Mình k ủng hộ việc bứt hoa giành chậu nhưng nếu họ thật sự có tình cảm vs nhau và tình cảm đó đủ lớn để vượt qua bạn thì bạn cũng k nên phẫn nộ làm gì và cũng chẳng có quyền để phẫn nộ vì bạn có thể quyết định tình cảm của mình nhưng tình cảm của ng khác thì không. Có thể họ không đúng nhưng cũng chẳng sai. Việc duy nhất bạn nên làm và có thể làm lúc này là Mạnh mẽ lên cô gái.!