Bình luận

Đến bây giờ vẫn kh hiểu Aoifag thấy Aoi có j hay :v dev thì forced, đấu thì toàn ăn may với plot shield, xem ep mới nhất thì biết nó sống bắt chước theo câu chuyện ngày bé như drama queen :v Theme idol nhưng mà lại kh dev mảng đấy, theme brocon nhưng dev cũng yếu mảng đó nốt :v