Bình luận

#54 Đào thoát =)))) Nghe mọi người nói truyện này mặn lắm, mặn chát luôn =))))) Nhưng t lại thấy bình thường =)))))))))) H là khỏi nói luôn ????
53: ông xã đầu hàng đi :)))) nu9 xài vàng thỏi thay tiền =))) truy nam. nu9 dứt khoát. thấy cưng lắm mà tưng tửng nữa. đọc mắc cười =)))