Bình luận

38 cửu kiếp tình hồ nha. Rất hay nhưng chưa hoàn thành. Đang cầu bản hoàn ai biết không ạ.
Klq nhưng xin mọi người giúp mình tìm đường link full tiện thiếp của vương gia đấy ạ