Bình luận

#36 ông xã phúc hắc đại Nhân, trình gia có hỉ, học sinh Trường bắc đại, bác sĩ nhất thế cần gì, này mau buông cô ấy ra.
#36 trúc mã nhà tôi, trúc mã cực sủng, thanh mai nghi kỵ trúc mã, mờ ám, khẩu vị nặng, con thỏ bắt nạt cỏ gần hang, oan gia tương phùng,...