Bình luận

#261.Tổng Công Đại Nhân_TÁI THẾ LÀM PHI 2.Tiếu Giai Nhân_sủng hậu chi lộ_CON ĐƯỜNG SỦNG HẬU 3.Mạt Trà Khúc Kỳ_Sủng thê làm hoàng hậu