Bình luận

#61 quỷ vương kim bài sủng phi, thần y vương phi của tà vương, ngốc thê, nương tử vi phu bị ngta bắt nạt, bánh bao thịt tương công
#02 tình thánh vô dụng, kết hôn rồi yêu, kết hôn rồi yêu (cưới trước yêu s: 2 a c xảy ra 419, s lỡ có thai nên cưới)