Bình luận

#89 đọc xong cfs của chế này t lại nghĩ ngay đến câu: khi niềm tin của bạn vào đám đàn ông cặn bã đã sụt giảm đến một mức nhất định