Bình luận

79 là đừng nhân danh tình yêu nhưng n9 làm dược sỹ . Truyện phải đọc kỹ xong r ngẫm mới hiểu t/s nam chính lại như thế hahha . N9 đặc biệt nhất minhd biết ?? truyện rất thực tế .