Bình luận

Truyện cực bựa, nam chính với nữ chính hết nợ lại trả, hết trả lại nợ, đòi đi đòi lại. Tình tiết cũng ko hấp dẫn vì là đoản văn nên càng ko khai thác sâu được. Nói chung đọc tạm ổn
Truyện j của Hồng Cửu mình quên rồi . Hình như truyện ngắn Bảy Kiếp thì phải . Nữ chính là tiên trên trời cuối cùng sống chung với nam chính sau 6 sau kiếp
Haha mình chưa đọc bao giờ nhưng kiếp thứ 2, wae, nam 9 trả nợ cho nữ 9 thì mắc mớ gì thỏ cái phải chết, oan vcđ ??? rắn ăn thịt thỏ đực luôn đi cho rồi