Bình luận

#68 bạn lên web gõ Mộ Dung Phong rồi chừa mấy cái hot search ra, chắc đa phần là Không kịp nói yêu em của má Phỉ, tại nam chính tên đó =)))