Bình luận

58. Nguyện ước trọn đời Ai hiểu được lòng em (2 bộ của Lục xu đều hay , nữ chính xấu tính nhưng cũng hay bị hiểu nhầm)