Bình luận

Đích nữ cuồng hậu Nghịch thiên độc sủng Quỷ vương kim bài sủng phi Tuyệt sắc đan dược sư Ly hồn ký Một đêm bệnh kiều đột nhiên tới Thú phi Long phi phượng vũ
Ly hồn ký, bức thư bị lãng quên, trầm quang theo hướng nam, trúc mã nhà tôi, thê nô 2, sự huyền dịu cuat định mệnh
Trọng sinh đích nữ cuồng thê, Gia Cát Linh Ẩn. Thường mấy bộ cổ đại nữ cường, nữ9 xuyên không hoặc trùng sinh thì sẽ có nam9 như b muốn^^