Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/confessionngontinh
admin
4 năm trước
#52429 Mình muốn tìm mấy bộ có nam chính giống trong 0852, hiện đại, có
Hình mô tả cho bài confession
#52429 <a href="https://confession.vn/10002-minh-tuy-gay-nhung-ki-thuc-rat-thich-chuyen-an-uong-cu-moi-lan-uoc-an-mon-hop-mieng-ac-biet-la/" title="Mình muốn" alt="Mình muốn">Mình muốn</a> tìm mấy bộ có nam chính giống trong 0852, hiện đại, có H thì càng tốt nha. Cảm ơn mn #52430 "#tìmtr Cho mình hỏi tên truyện có nội dung: n9 cưới nu9 với mục đích trả thù gia đình nu9, mà không biết nu9 chỉ là con nuôi. Chị của nu9 ganh tị nên hãm hại các kiểu. N9 làm cha nu9 <a href="https://confession.vn/13317-lam-ho-bai-ua-lam-ho-thi-truot-ua-c-lam-ho-thi-qua-bua-o-thi-uon/" title="phải vào" alt="phải vào">phải vào</a> tù, chị của nu9 bị tai nạn. Sau, nu9 gặp tai nạn cần truyền máu thì n9 mới phát hiện n9 chỉ là con nuôi <a href="https://confession.vn/lay-chong-ma-chang-uoc-thanh-nu-hoang-thi-tha-lam-cong-chua-cua-bo-me-con-hon-trang-sinh-nam-1992-ta/" title="nên hối" alt="nên hối">nên hối</a> hận."