Bình luận

#29 huuhuh đang có bộ nhược xuân và cảnh minh hay vch luôn ấy mà bị drop vì xuất bản, đọc một phát hết 40c trong hqua mà bh bứt rứt quá :'(
#30 thập niên hoa hạ miên; mê vụ vi thành; lưỡng thế hoa; sư phụ( có 2 bộ trong hệ liệt này là SE); diệm nương; trọng tử; hoa tư dẫn ( có 3 đôi trong đaay SE); hương mật tựa khói sương ( chính truyện SE); cùng quân ca ( đôi chính không HE); đông cung Ngược quần quại: bổn vương ở đây; ma tôn; tử cầm, bách quỷ tập; mộng hoa xuân; mộc vũ huyết lưu ly; chẩm thượng thư; năm tháng là đoá lưỡng sinh hoa; năm tháng vội vã;
29: âm mưu của cô ấy, không thể yêu em 1 ngày sao, diệm nương, người vợ thay thế, thế thân, vô tâm, mộng hoa xuân, cố ý câu dẫn
#52430 : Lá rơi không vết , Bông cúc nhỏ , Hẹn ước , Dấu chân người đến sau , đọc xong buồn lắm bạn à