Bình luận

27: rất sạch luôn nha. từ đàu chí cuối chỉ có Duật Tôn mới chạm vào đc Sanh Tiêu thôi. Duật Tôn tuy lúc đầu ăn chơi nhưng từ khi biết mình yêu Sanh Tiêu thì ko rờ đến ai khác luôn nha. Có lúc chưa nhận ra t/y có ngủ cùng con Mạc Y. Con đó đúg chất tiểu tam, ác dã man :))). đọc đi b. ngược nữ ko bao nhiêu nhưng ngược nam lên bờ xuống ruộng. ngược đến mém chết luôn :))).
Phế hậu tướng quân, mộng hoa xuân. Với 1 bộ m ko nhớ tên. Đại loại là na9 yêu chị n9, tuy nhiên 2 người này là song sinh nên rước n9 về để thay thế hình bóng cho chị n9. Ngược quắn quéo các kiểu, đối xử n9 hơi bị tàn tệ rồi chị n9 về bên na9 thì n9 bị đuổi đi