Bình luận

#11. Mạc Nhất chân trời góc bể tôi quyết tìm được em. Hoa tử đằng nở đầy trên hàng rào. ( quá trình truyện buồn, day dứt nhưg kết HE)