Bình luận

#05, Mắt không thấy thì tâm không phiền cô ơi :(( Xem xét thế nào né né cái giờ chiếu của nó ra