Bình luận

#96 Với mình là: Tình kiếp tam sinh, Hoa tư dẫn, vạn dặm tìm chồng, Mệnh phượng hoàng. Lâu lâu rảnh lôi ra ôn tí =)))
96 Ma tôn Bảy kiếp xui xẻo Tình kiếp tam sinh Hộ tâm Ty mệnh Cùng tấn Trường An Phật tội Bách luyến ca Bách quỷ tập Trăng trong gương