Bình luận

#90 Phượng ẩn thiên hạ, gần giống v đc phong lm công chúa đc gả đi xa lm vật thí mạng nhưng nd thì sẽ hướng khác ( nhưng thân phận cũng là cc tiền triều)