Bình luận

#86 bạn đọc thử "Người vợ thay thế" đi nữ phụ bỏ đi trc hôm đám cưới vs n9 nữ chính là e gái nữ phụ vì yêu thầm a nên tình nguyện thay chị kết hôn vs n9 nhưng ko sinh con đc nên muốn nhường hp lại cho chị sao khi nữ phụ quay về. Nhưng n9 đã yêu nữ 9 nên nữ phụ bỏ thuốc n9 419 vs a và mang thai nhưng vì nữ phụ bệnh tim nên nữ 9 và n9 khuyên bỏ thai nhưng chị vẫn quyết định sinh con và mất để làm hp của e gái mình và người chị yêu đc trọn vẹn