Bình luận

#37. Hoa hồng giấy ( đoạn gần cuối nữ chính gặp cú sốc nên bị ngớ ngẩn, kết truyện khỏe lại)