Bình luận

20 quen lắm nè. Nhưng mà a đó là nam phụ, nữ9 sau này gặp nam9 - em trai cùng cha khác mẹ của a phụ này. Truyện Lục Xu