Bình luận

#99 mình rất thất vọng khi đọc truyện ấy... nữ chính theo đuổi n9 từ nhỏ tới lớn r một ngày đó n9 bỏ sang mỹ du học k ns nư9 một câu r 2 ng cũq k liên lạc thế là n9 gặp nam phụ học chuq trườq nam phụ lạnh lùq có tài nhưq nhà nghèo... r nữ 9 theo đuổi nam phụ.. nữ 9 và nam phụ iu nhau 1 time rất dài.. mình cứ tưởq nam phụ l nam chính cơ.. bỡi nam chính rất ít được nhất đến.. chỉ xuất hiện vào nhữq tập cuối truyện... rồi cũq vì tươq lai lo sợ vì nhà mình nghèo k lo được cho nữ 9... nên quyết định đi mỹ du học.. r ns ct nữ 9 mặc dù rất iu... mí năm sau nữ 9 gặp lại nam phụ... dk sắp xếp lm thư kí cho nam phụ... cùq lúc đó n9 xuất hiện... r theo đuổi lại nữ9... thế là nữ 9 quay lại với n9.