Bình luận

68. Đào thoát, Mạc Nhất chân trời góc bể tôi quyết tìm được em, Bạo Quân Độc Sủng ( phải không nhỉ?? Nhớ truyện này của tác giả Việt Nam ),... (tạm thời quên mất rồi) ??