Bình luận

66 trời đất tác thành, vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo, cảm mến ko sợ muộn, truyện của tác giả Quân Tử Hữu Ước, chọc tức vợ yêu, boss hung mãnh