Bình luận

38. Ò, "Bạn Chanh" nhé, nếu chịu đc nhiệt (nữ chính là gái gọi chính cống, ngủ vs trăm anh mới tới lượt nam chính :3 nhưng nàng vẫn đẹp, nhân cách đẹp, trái tim đẹp!) Nam chính phân nhân cách thành người em (anh?) đã mất luôn, khỏi mất công đóng giả! :))))