Bình luận

#20. Ai cho cái review với. Nữ chính chơi bạn sao kỳ vậy? Biết thằng đó là người bạn thích rồi tiếp cận trả thù. Trả thù không ra trả thù xong rồi đâm ra yêu luôn thằng bạn thích? Vậy sau khi biết được nữ chính thế bạn cô ấy đã làm gìM